PRAVILA PRIVATNOSTI

Aranea Opatija, obrt za prevođenje i poduke
Velog Jože 5
51410 Opatija
OIB: 91716991099

Aranea Opatija, obrt za prevođenje i poduke, Velog Jože 5, 51410 Opatija, OIB 91716991099 (dalje: Aranea Opatija) obrađuje osobne podatke korisnika svojih usluga i posjetitelja stranice aranea-opatija.com (ispitanici) u skladu s važećim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka 2016/679).

Aranea Opatija zakonito obrađuje osobne podatke ispitanika u svrhe kada za to postoji određena pravna osnova – ugovorni odnos, suglasnost ispitanika ili zakonska obveza s time da prikuplja isključivo onu količinu osobnih podataka nužnu za ostvarivanje svrhe obrade osobnih podataka.

Korištenje web stranice aranea-opatija.com

Aranea Opatija poštuje privatnost posjetitelja na stranici aranea-opatija.com i prikuplja samo one osobne podatke koje ispitanici dobrovoljno dostave u svrhu odgovora na upite/zahtjeve (životopis, pomoć i dr), prijave na tečaj ili upita za izradu ponude za prijevod.

Otvorene zamolbe za radna mjesta

Osobni podaci dostavljeni kroz otvorene zamolbe za posao obrađuju se isključivo u svrhe obavljanja selekcijskog postupka pri zapošljavanju, a čuvaju se isključivo tijekom trajanja otvorenog natječaja.

Prijave na tečaj

Osobni podaci dostavljeni kroz obrazac prijave na tečaj obrađuju se isključivo u svrhu realiziranja ugovornog odnosa. Svi zaprimljeni podaci koji se kasnije ne realiziraju u ugovornom odnosu ne podliježu čuvanju i trajno se uklanjaju.

Zahtjevi za izradu ponude za prijevod

Osobni podaci dostavljeni kroz zahtjev za izradu ponude za prijevod obrađuju se isključivo u svrhu izrade neobvezujuće ponude. Svi podaci iz nerealiziranih ponuda se periodičkom provjerom trajno uklanjaju.

Primatelji osobnih podataka

Voditelj obrade podataka

Aranea Opatija je voditelj obrade vaših osobnih podataka.

Politika privatnosti se primjenjuje na sve osobne podatke korisnika koje prikupljamo i obrađujemo, izravno ili putem svojih partnera.

Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno.

Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, poput primjerice prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka.

Aranea Opatija će osobne podatke ispitanika prosljeđivati drugim primateljima isključivo na temelju zakonske obveze, odnosno opravdanog zahtjeva ovlaštenog javnog tijela. Po potrebi, osobni podaci će se prosljeđivati i pouzdanim partnerima (izvršiteljima obrade) u svrhe omogućavanja korisničke potpore, održavanja informacijskog sustava ili sličnih potreba uz obvezne mjere povjerljivosti i zaštite podataka.

Kako prikupljamo vaše osobne podatke

Vaše osobne podatke obrađujemo ukoliko nas kontaktirate putem internetske stranice kako bi se prijavili na tečaj ili zatražite ponudu za usluge prevođenja.

Voditelj obrade ima obvezu brisati sve osobne podatke koje obrađuje u gore navedene svrhe nakon što prestane nužnost za svrhu obrade te ih periodički preispitati ako postoji zakonska obveza čuvanja osobnih podataka trajno ili određeno razdoblje s važećim propisima.

Koji se podaci o vama mogu prikupljati

Voditelj obrade ima obvezu obrade samo onih podataka koji su nužni za posebnu svrhu obrade:

Kontaktni podaci ► ime i prezime, adresa, kontakt broj, email adresa.

Osobni podaci ► datum rođenja

Kako se vaši podaci mogu koristiti

Voditelj obrade ima obvezu obrade samo onih osobnih podataka koji su nužni za svaku posebnu svrhu obrade, odnosno podataka koji moraju biti primjereni i relevantni za svrhu.

Suglasnost, legitimni interes.

Obrada u marketinške svrhe temelji se na legitimnom interesu Aranea Opatija za promoviranjem i pružanjem informacija o uslugama pružanja tečajeva stranih jezika i usluga prevođenja.

Suglasnost za marketing može se u bilo kojem trenutku povući. Ispitanik također može dati prigovor na obradu podataka u gore navedenu svrhu.

Izvršavanje ugovora, legitimni interesi

Ova obrada temelji se na legitimnom interesu Aranea Opatija za održavanjem najviših standarda prodaje usluga iz svoje ponude.

Ispitanik u svakom trenutku može izjaviti prigovor na obradu svojih osobnih podataka na temelju svoje specifične situacije.

Aranea Opatija podliježe zakonima Republike Hrvatske i dužan ih se pridržavati. To uključuje dostavljanje vaših podataka tijelima za provedbu zakona, regulatornim i sudskim tijelima te trećim stranama vezano uz postupke ili istrage bilo gdje u svijetu gdje je to zahtijevano. Tamo gdje je to dopušteno, izravno ćemo vam uputiti takav zahtjev ili vas obavijestiti prije odgovora, osim ako bi to moglo utjecati na sprječavanje ili otkrivanje zločina.

Pružanje osobnih podataka u svrhu sukladnosti s obvezujućim zahtjevima za vašim podacima predstavlja zakonsku obvezu koja ovisi o konkretnom zahtjevu.

Prijenos trećim stranama

Zaštita privatnosti vaših podataka je trajna, te Aranea Opatija poduzima sve mjere potrebne za zaštitu istih sukladno važećoj regulativi i dobrim praksama. Osobne podatke obrađujemo na siguran način, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od gubitka.

Svi vaši podaci pohranjuju se na našim sigurnim poslužiteljima i sigurnim poslužiteljima naših podizvođača ili poslovnih partnera (ili sigurnim tiskanim primjercima) te im se pristupa i koristi ih se u skladu s našim pravilima i standardima sigurnosti (ili ekvivalentnim standardima naših podizvođača ili poslovnih partnera).

Koristimo razne sigurnosne mjere kako bismo zaštitili i održali sigurnost, integritet i dostupnost vaših podataka.

Između ostalog, koristimo i sljedeće mjere:

  • strogo ograničen osobni pristup vašim podacima te isključivo u svrhe o kojoj ste informirani
  • sigurni prijenos prikupljenih podataka
  • postavljanje vatrozida na IT sustave u svrhu zabrane neovlaštenog pristupa
  • trajno praćenje pristupa IT sustavima radi detekcije i sprječavanja zlouporabe osobnih podataka

Koliko dugo zadržavamo vaše podatke

Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja. U slučaju davanja privole, podatke čuvamo onoliko dugo dok se privola ne povuče. U slučaju da nas zatražite brisanje, isti će biti odmah obrisani ukoliko važećim propisima nije predviđeno drugačije vrijeme čuvanja.

Osobni podaci koji više nisu potrebni uništavaju se na siguran način.

Prava ispitanika

Ovisno o svrsi obrade osobnih podataka, ispitanik ima sljedeća prava sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka:

  • tražiti pristup osobnim podacima
  • tražiti nas da pružimo dodatne informacije o načinu na koji koristimo podatke,
  • da pružimo primjerak osobnih podataka koje ste nam dali,
  • tražiti nas da ažuriramo sve netočnosti u podacima koje imamo,
  • tražiti nas da izbrišemo sve podatke u odnosu na koje više nemamo zakonsku osnovu za upotrebu,
  • u slučajevima gdje se obrada temelji na suglasnosti te vezano za svaki direktni marketing, povući svoju suglasnost kako bismo prestali s takvom određenom obradom,

Aranea Opatija će obrađivati vaše podatke na zakonit i siguran način, ali vaše korištenje ovih prava podliježe određenim izuzecima radi zaštite javnog interesa (npr. sprječavanje ili otkrivanje zločina), naših interesa (npr. pravne obveze) ili prava i sloboda drugih.

Ako koristite bilo koje od ovih prava, provjerit ćemo osnovanost vašeg prava i odgovoriti bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana.

Ukoliko smatrate da se s vašim podacima postupa na nezakonit način te isto ne možete riješiti u suradnji s nama, imate pravo uložiti prigovor Nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka – AZOP).

Kontakt za zaštitu osobnih podataka:

Ukoliko imate ikakva pitanja vezano za obradu i zaštitu Vaših podataka slobodno nam se obratite:

Aranea Opatija
Velog Jože 5, 51410 Opatija
info@aranea-opatija.com
+385913322023
Otvori kartu